På Lillehammer har familien tilhold sør i byen, – på Hagehaugen, 
i Jean Heibergsvei 31. Her flyttet vi inn i nytt hus på “JA til OL94 dagen” den 15.09.1988.